‎تازه ها
‎خانه » بیایید تلاش کنیم

بیایید تلاش کنیم

نامه زندانیان سیاسی خطاب به مردم ایران

هموطنان گرامی

شصت و شش سال پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه ای به تصویب رسید که به دنبال هزاران سال تلاش و مبارزات بشر در جهتشناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده ی بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنبه دست آمده است. مجمع عمومی در دهم دسامبر ۱۹۴۸ این اعلامیه را در ۳۰ ماده به عنواناعلامیه ی جهانی حقوق بشرتصویب و منتشر کرد و آن را به عنوانآرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ی مللاعلام کرددر سال ۱۳۵۴ پس از تصویب در مجلس شورای ملی، این اعلامیه نیز از جمله قوانین و مقررات ایران گردید.

همچنین به موجب اصول ۳ و ۹ و ۷۷ قانون اساسی کنونی ایران و نیز ماده ی ۹ قانون مدنی فعلی که حکومت مدعی است این قوانین بر اساس دستورات قرآنی و از جمله فرماناوفوا بالعقودمی باشد، پس اعلامیه از جمله قوانین و قواعد الزام آور بوده و به لحاظ ماهیت جهانشمولی اش و تعهدات مندرج در متن پیش نویس که در تاریخ فوق به تصویب رسید، بر کلیه ی قوانین داخلی (اساسی و عادی) رجحان و برتری دارد و قبول بدون قید و شرط این اعلامیه حکایت از آن دارد که اضافه کردن هرگونه قید و شرطی صرفا برای فرار از اجرای تعهدات مندرج در آن بوده و فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد. مطالعه ی این اعلامیه و مقایسه ی تطبیقی آن با برخی از مواد قانون اساسی موجود، نشان می دهد که برخلاف بسیاری از گفته ها، تضادی میان آنها وجود ندارد و بنا بر این هیچ بهانه ای برای عدم اجرای این اعلامیه ی جهانی پذیرفته نیست.

هموطنان گرامی

اکنون که به نوزدهم آذر سالروز تصویب این اعلامیه نزدیک می شویم باید پرسید که چرا پس از گذشت بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه با اهداف قانون گرایی و داشتن (عدالت خانه ی عظمی) برای یکسانی حقوق و یکسان زیستن در پناه قانون و قبولاعلامیه ی جهانی حقوق بشرقانون گرایی در میهن ما نهادینه نمی شود و به کرات حقوق بنیادین فوق نقض گردیده است.

نمونه‌ی بارزچنین نقض حقوقی در موردکسانی است که به لحاظ داشتن آراء و عقاید متفاوت سیاسی وعقیدتی در دادگاههای غیر قانونی وبهصورت غیر منصفانه و غیر قانونی مورد تعقیب قرار گرفته و محکوم می گردند.

ما جمعیاز زندانیان سیاسی و عقیدتیزندان رجائی شهر، ضمن درخواست برای اجرای کامل و دقیق ” اعلامیه جهانیحقوق بشر از کلیه هموطنان دعوت می‌‌نماییم تا با راه اندازی و شرکت در کمپین ” تلاش در جهت عمل به اعلامیه جهانیحقوق بشر نشان دهیم که ایرانیان خواهان ” آزادی، عدالت، صلح، دموکراسی، احترام جهانیو رعایت واقعیحقوق بشر هستند‌.

بیائید تلاش کنیم برای ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس، فقر، جهل و ستم فارغ باشند. بیائید برای ” حقوق اساسیبشر و مقام و ارزش فرد انسان تلاش کنیم. مطمئن باشیم که چنین تلاشی،حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی ها را به وجود خواهد آورد. ” کمپینتلاش و عزم راسخ یکایک ما را برای رسیدن به دنیای بهتر و پیشرفت فردی و اجتماعی، نشان خواهد داد. بیائید تلاش کنیم و با راه اندازی و شرکت در کمپین فوق خواست اصلیخود را به وجدان بیدار و آگاه جهانیان اعلام نماییم. آری اجرای بدون قید و شرط اعلامیه جهانیحقوق بشر و میثاقین خواست و آرزوی ماست.

۱حسن آشتیانی ۲بهنام ابراهیم زده ۳وحید اصغری ۴رسول بداقی ۵بهروز توکلی ۶وحید تیز فهم ۷لطیف حسنی ۸افشین حیرتیان ۹کیوان رحیمیان ۱۰سعید رضایی ۱۱- شاهرخ زمانی‌ ۱۲- عبدالفتاح سلطانی ۱۳سید محمد سیف زاده ۱۴ایقان شهیدی ۱۵سیامک صدری ۱۶حشمت اله طبرزدی ۱۷سعید عابدینی ۱۸فرهاد فهندژ ۱۹اصغر قطان ۲۰سعید ماسوری ۲۱کامران مرتضایی ۲۲فؤأد مقدّم ۲۳اسدالله هادی

Frame01


دیگر  زندانیانی که به جمع امضا کنندگان پیوستند …

خالد حردانی، رسول حردانی، آیت‌الله سید حسین کاظمینی بروجردی. آتنا فرقدانی