‎تازه ها
‎خانه » بايگانی » پیام شیرین عبادی

پیام شیرین عبادی

هموطنان گرامی!

شصت و شش سال پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه ای به تصویب رسید که به دنبال هزاران سال تلاش و مبارزات بشر در جهتشناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده ی بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنبه دست آمده است. مجمع عمومی در دهم دسامبر ۱۹۴۸ این اعلامیه را در ۳۰ ماده به عنواناعلامیه ی جهانی حقوق بشرتصویب و منتشر کرد و آن را به عنوانآرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ی مللاعلام کرد.

در سال ۱۳۵۴ پس از تصویب در مجلس شورای ملی، این اعلامیه نیز از جمله قوانین و مقررات ایران گردید.

همچنین به موجب اصول ۳ و ۹ و ۷۷ قانون اساسی کنونی ایران و نیز ماده ی ۹ قانون مدنی فعلی که حکومت مدعی است این قوانین بر اساس دستورات قرآنی و از جمله فرماناوفوا بالعقودمی باشد، پس اعلامیه از جمله قوانین و قواعد الزام آور بوده و به لحاظ ماهیت جهانشمولی اش و تعهدات مندرج در متن پیش نویس که در تاریخ فوق به تصویب رسید، بر کلیه ی قوانین داخلی (اساسی و عادی) رجحان و برتری دارد و قبول بدون قید و شرط این اعلامیه حکایت از آن دارد که اضافه کردن هرگونه قید و شرطی صرفا برای فرار از اجرای تعهدات مندرج در آن بوده و فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد. مطالعه ی این اعلامیه و مقایسه ی تطبیقی آن با برخی از مواد قانون اساسی موجود، نشان می دهد که برخلاف بسیاری از گفته ها، تضادی میان آنها وجود ندارد و بنا بر این هیچ بهانه ای برای عدم اجرای این اعلامیه ی جهانی پذیرفته نیست. (این مقایسه ی تطبیقی توسط یکی از حقوقدانان برجسته ی کشور صورت گرفته که برای آگاهی، در پیوست تقدیم می گردد)

هم وطنان گرامی!

اکنون که به نوزدهم آذر سالروز تصویب این اعلامیه نزدیک می شویم باید پرسید که چرا پس از گذشت بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه با اهداف قانون گرایی و داشتن (عدالت خانه ی عظمی) برای یکسانی حقوق و یکسان زیستن در پناه قانون و قبولاعلامیه ی جهانی حقوق بشرقانون گرایی در میهن ما نهادینه نمی شود و به کرات حقوق بنیادین فوق نقض گردیده است. نمونه ی بارز چنین نقض حقوقی در مورد کسانی است که به لحاظ داشتن آراء و عقاید متفاوت سیاسی و عقیدتی در دادگاههای غیر قانونی و به صورت غیر منصفانه و غیر قانونی مورد تعقیب قرار گرفته و محکوم می گردند.

ما جمعیاز زندانیان سیاسی و عقیدتیزندان رجائی شهر، ضمن درخواست برای اجرای کامل و دقیقاعلامیه جهانیحقوق بشراز کلیه هموطنان دعوت می‌‌نماییم تا با راه اندازی و شرکت در کمپینتلاش در جهت عمل به اعلامیه جهانیحقوق بشرنشان دهیم که ایرانیان خواهانآزادی، عدالت، صلح، دموکراسی، احترام جهانیو رعایت واقعیحقوق بشرهستند‌.

بیائید تلاش کنیم برای

ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس، فقر، جهل و ستم فارغ باشند“. بیائید برایحقوق اساسیبشر و مقام و ارزش فرد انسانتلاش کنیم. مطمئن باشیم که چنین تلاشی،حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی هارا به وجود خواهد آورد. “کمپینتلاش و عزم راسخ یکایک ما را برای رسیدن به دنیای بهتر و پیشرفت فردی و اجتماعی، نشان خواهد داد. بیائیدتلاشکنیموباراهاندازیوشرکتدر

کمپین فوق خواست اصلیخود را به وجدان بیدار و آگاه جهانیان اعلام نماییم. آری اجرای بدون قید و شرط اعلامیه جهانیحقوق بشر و میثاقین خواست و آرزوی ماست.”

شیرین عبادی

‎ارسال یک پاسخ

‎آدرس الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.‎فیلدهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

*